Bachovy Esence

Bachovy Esence

Míchám pro své klienty Bachovy esence přesně na míru, to znamená podle potřeb daného klienta. Bachovy esence míchám z originálních esencí Dr. Bacha, které jsem si nechala poslat z Anglie. Míchám do lahviček o velikosti 30 ml. Míchám do lahvičky z hnědého skla a pro konzervaci používám trošičku kvalitního alkoholu.

Cena za lahvičku namíchaných esencí je 600,- Kč – v ceně je konzultace (osobní, telefonní nebo emailem), během které sestavíme přesný obsah lahvičky dle vašich potřeb.

Pokud se lahvička sestaví v rámci kineziologického sezení (v mé poradně ve Vršovicích) nebo v případě, kdy nepotřebujete konzultaci, protože víte, jaké složení v lahvičce Bachovek chcete mít, pak je cena 400,- Kč za lahvičku.

Jak to probíhá prakticky?

Zaprvé se můžeme potkat osobně a to buď v mé poradně na Praze 10 ve Vršovicích nebo v Křeslicích (kousek od Praha Háje). Na osobním setkání vše probereme, sestavíme lahvičku a já jí na místě namíchám a hned si jí odnesete domu. Za druhé je možné sestavit lahvičku na základě telefonní čí emailové konzultace. Pak namíchanou lahvičku zasílám na vámi domluvenou adresu. V současné době zasílám esence hlavně přes zásilkovnu, cena za odeslání je 79 Kč. Pokud by bylo potřeba, tak je možné se domluvit na jiném způsobu přepravy.

Pokud posílám lahvičky poštou, tak je před odesláním ještě nabiji mezi drahými kameny a pomodlím se za jejich nejlepší účinek pro klienta, pro kterého jsou Bachovky určeny.

Harmonizace kameny

K čemu jsou vhodné Bachovy esence?

Bachovy esence pracují hlavně s našemi emocemi, na jemné rovině odstraňují duševní napětí, čímž vnášejí do života harmonii a vyrovnanost. S Bachovými esencemi nedochází k potlačení negativních pocitů, ale k jejich přeměně na pozitivní postoje. Velmi dobře fungují esence u dětí. Je to taková pomoc z přírody, Dr. Bach objevil 38 květů, každý pro specifický emocionální a mentální stav. K tomu ještě vytvořil kombinaci pěti květů (Rescue Remedy-krizová esence), určenou pro náročné a obtížné situace.

Bachovy esence jsou vhodné jak pro děti, tak i pro těhotné ženy. Jediný problém může nastat u alkoholiků či vyléčených alkoholiků, protože esence jsou konzervované v alkoholu. V zahraničí jsou k zakoupení lahvičky, které nejsou konzerované alkoholem. Jinak u dětí se Bachovky nakapou na lžičku, kde je voda, aby alkohol nebyl cítit, ale můj syn nemá žádný problém Bachovky užívat rovnou z lahvičky.

Jak se esence užívají?

Kapky se užívají 4x denně 4 kapky. Je vhodné s nimi začínat a končit den, to znamená, že si esence vezmeme hned ráno po probuzení a večer těsně před usnutím. Nejlépe působí, pokud si je nakapeme pod jazyk a necháme je pár sekund působit než je spolkneme.

Sručný přehled účinků jednotlivých esencí

Tento přehled jsem napsala velmi stručně, aby byl přehledný. Slouží pro prvotní orientaci v esencích. Níže je napsán nejdříve název esence a pak její účinky (její působení) na psychiku člověka.

 1. Řepík lékařský (Agrimony) – Ukrývání trápení za usměvavou tváří, přetvářka, závislosti.
 2. Topol osika (Aspen) – Nejasné, neznámé strachy, úzskosti.
 3. Buk lesní (Beech) – Kritika, netolerantnost vůči ostatním.
 4. Zeměžluč lékařská (Centaury) – Přílišná horlivost pomáhat jiným, zneužitelnost, ovlivnitelnost, neschopnost říci Ne, neumění nastavit hranice-tlak zvenku.
 5. Rožec (Cerato) – Hledání rady a potvrzení u ostatních lidí, nedůvěra vůči vlastním rozhodnutím. ujišťování se v okolí.
 6. Slíva třešňová (Cherry Plum) – Stach ze ztráty sebekontroly, velké vnitřní napětí.
 7. Poupě jírovce (Chestnut Bud) – Opakování starých chyb, neschopnost poučit se, esence pomáhá v učení.
 8. Čekanka obecná (Chicory) – Dusivá a majetnická láska vůči druhým, výčitky druhým.
 9. Bílá lesní réva (Clematis) – Zasněnost, netečnost, nedostatečný zájem o přítomnost, upínání se na budoucnost.
 10. Plané jablko (Crab Apple) – Pocit nečistoty a méněcennosti. Pomáhá akceptovat se a přijmout takové jaké jsme.
 11. Jilm (Elm) – Přílišná zodpovědnost, obavy z nezvládnutí úkolu, nedostatek sebedůvěry-náhlý pokles, vše zvládá, ale pak přijde poslední kapka a najednou si nevěří.
 12. Hořec nahořklý (Gentian) – Poraženost, sklíčenost, zklamání. Rychle se vzdává, snadno se nechá rozhodit.
 13. Hlodaš evropský (Gorse) – Veliká beznaděj, zoufalství, očekávání nejhoršího. Esence pomáhá najít zpět naději.
 14. Vřes obecný (Heather) – Zaujatost svým problémem, soustředění se na sebe.
 15. Cesmína ostrolistá (Holly) – Závist, nenávist, hněv, žárlivost.
 16. Zimolez kozí list (Honeysuckle) – Neschopnost odpoutat se od minulosti, stýskání.
 17. Habr obecný (Hornbeam ) – Mentální vyčerpání, odkládání povinností.
 18. Netýkavka žláznatá (Impatiens) – Netrpělivost, uspěchanost, nesnášenlivost pomalosti.
 19. Modřín opadavý (Larch) – Nedostatek sebevědomí, strach něco zkusit.
 20. Kejklířka skvrnitá (Mimulus) – Fobie, strach z konkrétních věcí nebo situací, plachost, stydlivost.
 21. Hořčice polní (Mustard) – Smutky, melancholie, deprese.
 22. Dub letní (Oak) – Pro silné lidi, kteří bojují dál i přes vyčerpanost. Pomáhá získat rovnováhu mezi prací a odpočinkem.
 23. Oliva (Olive) – Extrémní vyčerpání těla a duše.
 24. Borovice lesní (Pine) – Sebeobviňování, výčitky, pocity viny.
 25. Červený kaštan (Red Chestnut) – Přílišné obavy a péče o druhé. Strachy o děti.
 26. Devaterník penízkovitý (Rock Rose) – Hluboké obrovské strachy, panika, noční můry.
 27. Voda z léčivých pramenů (Rock Water) – Přísnost k sobě, strnulost, sebepotlačení, perfekcionalismus.
 28. Chmerek roční (Scleranthus) – Nerozhodnost, nejistota, pochybnosti o vlastním úsudku.
 29. Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem) – Následky psychického i fyzického traumatu.
 30. Jedlý kaštan (Sweet Chestnut) – Beznadějné zoufalství, mučivá úzkost, destrukce.
 31. Sporýš lékařský (Vervain) – Přílišné nadšení, přehnaný idealismus.
 32. Vinná réva (Vine) – Dominantnost, snaha ovládnout, velká ctižádost. Za každou cenu prosazuje svůj názor.
 33. Vlašský ořech (Walnut) – Přecitlivělost vůči změnám a vnějším vlivům. Pomáhá nenechat se ovlivnit okolím.
 34. Žebratka bahenní (Water Violet) – Hrdost, pocit nadřazenosti, povýšenost.
 35. Bílý kaštan (White Chestnut) – Nechtěné zacyklené myšlenky. Velmi aktivní hlava.
 36. Sveřep větevnatý (Wild Oat) – Nejistota ohledně správného životního úkolu. Mají problém se rozhodnout-týká se budoucnosti. Nevědí u čeho zůstat.
 37. Planá šípková růže (Wild Rose) – Rezignace, apatie. Nedostatek energie k posunu. Rezignace zlepšit podmínky.
 38. Žlutá vrba (Willow) – Zatrpklost, pocity křivdy, skrytý hněv, sebelítost.
 39. Krizová esence (Rescue Remedy) – 5 esencí dohromady, přináší podporu a pomoc v obzvláště stresových situacích a krizích.

Edward Bach

(1886-1936)

byl anglický lékař, který předběhl svojí dobu. Došel k poznatkům, se kterými pracuje dnešní psychosomatika a alternativní medicína. Ve své knize Uzdrav se (1931) přináší výpověď o tom, že fyzická nemoc vzniká, když člověk není v souladu se svým duševně-duchovním směřováním.

Dr. Bach se narodil v Moseley v Anglii v rodině továrníka. Poté, co v 16 letech ukončil školu, pracoval tři roky ve slévárně mosazi u svého otce, aby si vydělal na studium medicíny. Po studiu medicíny pracoval nejdříve jako chirurg-traumatolog, to ho ale moc neuspokojovalo. Protože se u něj začali objevovat zdravotní problémy pustil se do studia imunologie a začal pracovat jako asistent bakteriologie v londýnské nemocnici a jeho výzkumy se týkaly především střevní flóry. Zde objevil sedm typů střevních bakterií, které lze využít jako očkovacích látek, a tento objev mu vynesl uznání v lékařských kruzích. V roce 1917 vážně onemocněl, zkolaboval vinou vnitřního krvácení a musel podstoupit vážné operace. Lékaři mu dávali jen malou naději na přežití-jen několik měsíců. On byl ale odhodlán, z nemoci se uzdravil a zakousl se ještě více do práce. Horlivě pracoval a pozoroval své pacienty. Velice brzy zjistil, že u každého pacienta se objevují jiné reakce na stejnou nemoc a stejný způsob léčby určité nemoci vyvolává u každého pacienta rovněž odlišné reakce. Proto se v jeho praxi stalo prioritou léčení člověka, jako individuality.

V březnu 1919 pak nastoupil do Londýnské homeopatické nemocnice. Zde se seznámil s prací homeopata Samuela Hahnemanna. V Hahnemannově Organonu našel potvrzení, že střevní bakterie, které on sám již objevil a definoval, jsou identické s Hahnemannovým popisem psoriatického miasmatu. To vedlo Bacha k přípravě homeopatických očkovacích látek, které používal pro své pacienty. Takzvané homeopatické nosody brzy vynesly Bachovi velkou popularitu a uznání u jeho kolegů. Bachovy nosody jsou známé a v medicíně se používají dodnes.

V té době už měl Dr. Bach svou vlastní ordinaci ve Harley Street v Londýně a zde se ještě intenzivněji zabýval zkoumáním lidské psychiky, nálad a postojů a hledal vhodné přírodní prostředky k léčení svých pacientů. Zjistil, že ne všemi nosodami může léčit chronické nemoci. Proto hledal dál další „čisté přírodní“ prostředky, jimiž by mohl nemocným a trpícím navrátit radost a naději do života. V polovině dvacátých let minulého století byl dr. Edward Bach jedním z nejvyhledávanějších londýnských lékařů. Pro něho samotného ale tento úspěch moc neznamenal. Když kolem roku 1930 jeho lékařská praxe dosahovala vrcholu, rozhodl se svou ordinaci a laboratoř v Londýně prodat, odstěhovat se úplně na venkov, do svého oblíbeného Walesu a v tichu a klidu přírody dále hledat přírodní léčebné prostředky. Pozorování lidí, jejich projevů a chování, ho vedlo k tomu, že hledal rostliny, které by svými energetickými vibracemi odpovídaly lidským náladám a reakcím a působením své energie byly schopné tyto nálady a stavy korigovat. Byl přesvědčen, že když člověk odstraní ze své duše špatné postoje, přiblíží se svému vnitřnímu štěstí a posléze i úplnému uzdravení. V rostlinách viděl sílu, kterou příroda poskytuje lidem, aby žili v harmonii se sebou samými a tím pádem i se svým okolím.

V roce 1934 se Bach přestěhoval do Mount Vernonu, který dodnes zůstává sídlem známého Bachova centra. Nadále neúnavně pracoval, objevoval nové rostliny, připravoval z nich esence, psal články do různých časopisů, přednášel, ošetřoval pacienty, kteří k němu docházeli z blízkého okolí. Jeho intuice a senzitivita byly vysoce vyvinuté – stačilo, aby si položil na jazyk nějakou rostlinu, a dostavily se u něj symptomy, které tato rostlina zprostředkovávala skrze svou energetickou hodnotu či své vibrace. Mateřská tinktura pro originální Bachovy esence se pořád ještě připravuje ručně v Bachově centru v Mount Vernonu z květů a rostlin tamější zahrady, načež ji homeopatická firma Nelsons v Londýně za dodržování stanovených předpisů a návodů podle dr. Bacha rozdělává dál do zásobních lahviček, které se distribuují do celého světa.

Začátkem roku 1936 považoval Bach svou práci na hledání správných rostlin pro uzdravení člověka za naplněnou a dokončenou. 27. listopadu 1936 Bach v nedalekém městečku Didcot umírá. V úmrtním listu je jako příčina smrti uvedeno srdeční selhání.